Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-29 Stoppdatum 2011-11-29
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 6212
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: