Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Axsjön, 649652148582 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-10 Stoppdatum 2011-12-10
Mängd (ton): 6,15 Kostnad totalt: 13859
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: