Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-12 Stoppdatum 2011-12-12
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 4637
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: