Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-27 Stoppdatum 2011-10-27
Mängd (ton): 13,23 Kostnad totalt: 11457
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: