Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VRÅNGSJÖN, 1046 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-10 Stoppdatum 2011-09-10
Mängd (ton): 35,00 Kostnad totalt: 24642
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: