Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-15 Stoppdatum 2011-09-15
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 14079
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: