Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA RISTJÄRN, 1451 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-06 Stoppdatum 2011-10-06
Mängd (ton): 6,21 Kostnad totalt: 8185
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: