Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-02 Stoppdatum 2011-10-02
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 18473
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: