Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN076, 3228 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-24 Stoppdatum 2011-10-24
Mängd (ton): 11,91 Kostnad totalt: 17824
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: