Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-07 Stoppdatum 2011-10-07
Mängd (ton): 25,98 Kostnad totalt: 38888
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: