Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF054, 2159 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-29 Stoppdatum 2011-10-29
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 5644
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: