Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF022, 2137 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-29 Stoppdatum 2011-10-29
Mängd (ton): 7,94 Kostnad totalt: 9031
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: