Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF108, 2211 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-29 Stoppdatum 2011-10-29
Mängd (ton): 9,02 Kostnad totalt: 10273
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: