Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tansen, K414 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-18 Stoppdatum 2011-08-18
Mängd (ton): 70,53 Kostnad totalt: 52617
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: