Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-17 Stoppdatum 2012-10-17
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 4806
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: