Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-18 Stoppdatum 2012-10-18
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 4806
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: