Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-30 Stoppdatum 2011-09-30
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 14231
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: