Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-TÄLLVATTNET , 710798-165327 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-30 Stoppdatum 2011-09-30
Mängd (ton): 11,99 Kostnad totalt: 11387
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: