Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-10 Stoppdatum 2011-10-10
Mängd (ton): 59,99 Kostnad totalt: 62517
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: