Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN , 714175-175167 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-04 Stoppdatum 2011-10-04
Mängd (ton): 3,39 Kostnad totalt: 4014
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: