Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ORRMYRTRÄSKET , 707055-167290 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-13 Stoppdatum 2011-10-13
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 3406
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: