Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-31 Stoppdatum 2012-07-31
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 21772
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: