Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger009vm , 2480deger009vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-17 Stoppdatum 2011-09-17
Mängd (ton): 6,95 Kostnad totalt: 9497
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: