Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm138vm , 2480klappm138vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-19 Stoppdatum 2011-09-19
Mängd (ton): 7,15 Kostnad totalt: 9769
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: