Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj076vm , 2480gärssj076vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-20 Stoppdatum 2011-09-20
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 6784
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: