Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav134vm , 2463mossav134vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-01 Stoppdatum 2012-08-01
Mängd (ton): 1,88 Kostnad totalt: 3116
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: