Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav104vm , 2463mossav104vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-26 Stoppdatum 2011-08-26
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 6340
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: