Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb011vm , 2482rotb011vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-09 Stoppdatum 2012-10-09
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2955
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: