Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482tvär063vm , 2482tvär063vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-26 Stoppdatum 2011-09-26
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4371
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: