Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb017vm , 2482rotb017vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-09 Stoppdatum 2012-10-09
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1407
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: