Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss015vm , 2409tryss015vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-19 Stoppdatum 2012-10-19
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 11260
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: