Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå029vm , 2401tvärå029vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-25 Stoppdatum 2012-09-25
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 7256
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: