Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Barnasjön, 098059 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-28 Stoppdatum 2012-08-28
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1183
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: