Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrbackasjön, 101135 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-24 Stoppdatum 2012-08-24
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 6151
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: