Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT006004, 06VAT006004 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-25 Stoppdatum 2012-08-25
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 14526
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: