Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029016, 06VAT029016 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-03 Stoppdatum 2012-09-03
Mängd (ton): 8,17 Kostnad totalt: 11867
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: