Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032069, 06VAT032069 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-30 Stoppdatum 2012-08-30
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3002
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: