Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT033001, 06VAT033001 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-22 Stoppdatum 2012-08-22
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 10158
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: