Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT049005, 06VAT049005 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-12 Stoppdatum 2012-09-12
Mängd (ton): 21,06 Kostnad totalt: 30597
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: