Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-07-29 Stoppdatum 1984-07-29
Mängd (ton): 35,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Okänd CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: