Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-11-22 Stoppdatum 1993-11-22
Mängd (ton): 304,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Okänd CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: