Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-04 Stoppdatum 2012-11-04
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 4611
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: