Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-15 Stoppdatum 2012-04-15
Mängd (ton): 21,60 Kostnad totalt: 32387
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: