Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HJÄRTSJÖN, 632371 147279 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-15 Stoppdatum 2012-11-15
Mängd (ton): 31,94 Kostnad totalt: 45163
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: