Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 390, 07VM390 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-23 Stoppdatum 2012-04-23
Mängd (ton): 18,98 Kostnad totalt: 30080
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: