Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNESJÖ, 632749150754 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-17 Stoppdatum 2012-11-17
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2846
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: