Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅSEGÖLEN, 636923149473 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-12 Stoppdatum 2012-11-12
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1433
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: