Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGELSJÖN, 637078149070 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-12 Stoppdatum 2012-11-12
Mängd (ton): 17,04 Kostnad totalt: 25214
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: