Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MJÖSJÖN, 638862154060 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-11 Stoppdatum 2012-11-11
Mängd (ton): 7,94 Kostnad totalt: 13803
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: