Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-01 Stoppdatum 2012-04-01
Mängd (ton): 3,87 Kostnad totalt: 6257
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: